Menu Bongso88

© 2024 Bongso88.Pro. Đã Đăng Ký Bản Quyền

Kết quả bóng đá giải VĐQG Việt Nam (V-League)

Ngày 16-06-2024

FT - 16/06
Hai Phong
3 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 16/06
Hanoi FC
2 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 16/06
Hoang Anh Gia Lai
0 - 1
Binh Dinh

Ngày 15-06-2024

FT - 15/06
Ho Chi Minh
1 - 1
Nam Dinh FC
FT - 15/06
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
Viettel FC
FT - 15/06
Khatoco Khanh Hoa
0 - 5
Quang Nam
FT - 15/06
Song Lam Nghe An
0 - 1
Thanh Hoa

Ngày 31-05-2024

FT - 31/05
Hanoi FC
5 - 2
Khatoco Khanh Hoa
FT - 31/05
Becamex Binh Duong
1 - 2
Ho Chi Minh
FT - 31/05
Nam Dinh FC
1 - 1
Song Lam Nghe An

Ngày 30-05-2024

FT - 30/05
Viettel FC
2 - 1
Hai Phong
FT - 30/05
Binh Dinh
3 - 0
Quang Nam
FT - 30/05
Hong Linh Ha Tinh
1 - 0
Cong An Ha Noi
FT - 30/05
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Thanh Hoa

Ngày 26-05-2024

FT - 26/05
Cong An Ha Noi
1 - 2
Viettel FC
FT - 26/05
Hai Phong
3 - 2
Hong Linh Ha Tinh
FT - 26/05
Khatoco Khanh Hoa
1 - 2
Binh Dinh
FT - 26/05
Thanh Hoa
2 - 5
Nam Dinh FC
FT - 26/05
Song Lam Nghe An
1 - 0
Becamex Binh Duong

Ngày 25-05-2024

FT - 25/05
Ho Chi Minh
4 - 1
Hoang Anh Gia Lai
FT - 25/05
Quang Nam
0 - 3
Hanoi FC

Ngày 22-05-2024

FT - 22/05
Nam Dinh FC
2 - 4
Hai Phong
FT - 22/05
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Viettel FC
FT - 22/05
Binh Dinh
1 - 2
Song Lam Nghe An

Ngày 21-05-2024

FT - 21/05
Hanoi FC
2 - 1
Thanh Hoa
FT - 21/05
Ho Chi Minh
2 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 21/05
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 21/05
Quang Nam
2 - 1
Becamex Binh Duong

Ngày 18-05-2024

FT - 18/05
Viettel FC
2 - 1
Nam Dinh FC
FT - 18/05
Binh Dinh
1 - 1
Hai Phong
FT - 18/05
Song Lam Nghe An
2 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 17-05-2024

FT - 17/05
Hanoi FC
2 - 0
Hoang Anh Gia Lai
FT - 17/05
Hong Linh Ha Tinh
2 - 1
Ho Chi Minh
FT - 17/05
Becamex Binh Duong
4 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 17/05
Thanh Hoa
3 - 1
Quang Nam

Ngày 13-05-2024

FT - 13/05
Viettel FC
1 - 1
Binh Dinh
FT - 13/05
Hong Linh Ha Tinh
2 - 2
Hanoi FC
FT - 13/05
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Nam Dinh FC
FT - 13/05
Song Lam Nghe An
0 - 0
Ho Chi Minh

Ngày 12-05-2024

FT - 12/05
Cong An Ha Noi
3 - 1
Khatoco Khanh Hoa
FT - 12/05
Hai Phong
0 - 0
Quang Nam
FT - 12/05
Thanh Hoa
3 - 2
Becamex Binh Duong

Ngày 09-05-2024

FT - 09/05
Hanoi FC
0 - 2
Viettel FC
FT - 09/05
Hoang Anh Gia Lai
1 - 0
Song Lam Nghe An

Ngày 08-05-2024

FT - 08/05
Ho Chi Minh
2 - 0
Thanh Hoa
FT - 08/05
Nam Dinh FC
3 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 08/05
Khatoco Khanh Hoa
2 - 4
Hai Phong
FT - 08/05
Binh Dinh
2 - 0
Hong Linh Ha Tinh
FT - 08/05
Quang Nam
2 - 0
Cong An Ha Noi

Ngày 05-05-2024

FT - 05/05
Viettel FC
0 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 04-05-2024

FT - 04/05
Cong An Ha Noi
2 - 3
Nam Dinh FC
FT - 04/05
Hai Phong
2 - 0
Ho Chi Minh
FT - 04/05
Becamex Binh Duong
3 - 1
Khatoco Khanh Hoa
FT - 04/05
Thanh Hoa
0 - 0
Binh Dinh
FT - 04/05
Song Lam Nghe An
1 - 1
Hanoi FC

Ngày 03-05-2024

FT - 03/05
Hong Linh Ha Tinh
1 - 2
Quang Nam

Ngày 05-04-2024

FT - 05/04
Hai Phong
2 - 0
Thanh Hoa
FT - 05/04
Nam Dinh FC
2 - 4
Binh Dinh

Ngày 04-04-2024

FT - 04/04
Cong An Ha Noi
2 - 0
Song Lam Nghe An
FT - 04/04
Ho Chi Minh
1 - 3
Hanoi FC
FT - 04/04
Becamex Binh Duong
0 - 0
Viettel FC
FT - 04/04
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 04/04
Quang Nam
1 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 31-03-2024

FT - 31/03
Hanoi FC
1 - 2
Nam Dinh FC
FT - 31/03
Binh Dinh
1 - 1
Ho Chi Minh
FT - 31/03
Thanh Hoa
0 - 2
Cong An Ha Noi
FT - 31/03
Hong Linh Ha Tinh
2 - 0
Becamex Binh Duong

Ngày 30-03-2024

FT - 30/03
Viettel FC
3 - 2
Quang Nam
FT - 30/03
Song Lam Nghe An
0 - 0
Hai Phong
FT - 30/03
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 09-03-2024

FT - 09/03
Viettel FC
3 - 0
Cong An Ha Noi
FT - 09/03
Binh Dinh
2 - 2
Khatoco Khanh Hoa
FT - 09/03
Becamex Binh Duong
3 - 2
Song Lam Nghe An
FT - 09/03
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Ho Chi Minh

Ngày 08-03-2024

FT - 08/03
Hanoi FC
3 - 1
Quang Nam
FT - 08/03
Nam Dinh FC
1 - 1
Thanh Hoa
FT - 08/03
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
Hai Phong

Ngày 03-03-2024

FT - 03/03
Cong An Ha Noi
1 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 03/03
Ho Chi Minh
1 - 0
Becamex Binh Duong
FT - 03/03
Song Lam Nghe An
0 - 1
Nam Dinh FC
FT - 03/03
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Hanoi FC
FT - 03/03
Quang Nam
1 - 1
Binh Dinh

Ngày 02-03-2024

FT - 02/03
Hai Phong
1 - 1
Viettel FC
FT - 02/03
Thanh Hoa
1 - 2
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 28-02-2024

FT - 28/02
Ho Chi Minh
2 - 1
Binh Dinh
FT - 28/02
Becamex Binh Duong
1 - 0
Hong Linh Ha Tinh
FT - 28/02
Nam Dinh FC
3 - 2
Hanoi FC

Ngày 27-02-2024

FT - 27/02
Hai Phong
2 - 2
Song Lam Nghe An
FT - 27/02
Cong An Ha Noi
3 - 1
Thanh Hoa
FT - 27/02
Khatoco Khanh Hoa
0 - 0
Hoang Anh Gia Lai
FT - 27/02
Quang Nam
2 - 0
Viettel FC

Ngày 24-02-2024

FT - 24/02
Hanoi FC
3 - 1
Ho Chi Minh
FT - 24/02
Binh Dinh
2 - 1
Nam Dinh FC

Ngày 23-02-2024

FT - 23/02
Viettel FC
0 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 23/02
Song Lam Nghe An
0 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 23/02
Thanh Hoa
3 - 2
Hai Phong
FT - 23/02
Hoang Anh Gia Lai
0 - 0
Quang Nam
FT - 23/02
Hong Linh Ha Tinh
1 - 0
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 18-02-2024

FT - 18/02
Cong An Ha Noi
2 - 0
Ho Chi Minh
FT - 18/02
Song Lam Nghe An
2 - 0
Binh Dinh
FT - 18/02
Thanh Hoa
2 - 0
Hanoi FC
FT - 18/02
Hong Linh Ha Tinh
1 - 0
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 17-02-2024

FT - 17/02
Hai Phong
1 - 3
Nam Dinh FC
FT - 17/02
Viettel FC
0 - 0
Khatoco Khanh Hoa
FT - 17/02
Becamex Binh Duong
1 - 1
Quang Nam

Ngày 27-12-2023

FT - 27/12
Hai Phong
0 - 1
Binh Dinh
FT - 27/12
Nam Dinh FC
3 - 0
Viettel FC
FT - 27/12
Hoang Anh Gia Lai
2 - 0
Hanoi FC
FT - 27/12
Quang Nam
0 - 2
Thanh Hoa

Ngày 26-12-2023

FT - 26/12
Cong An Ha Noi
3 - 0
Becamex Binh Duong
FT - 26/12
Ho Chi Minh
0 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 26/12
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Song Lam Nghe An

Ngày 23-12-2023

FT - 23/12
Binh Dinh
4 - 1
Viettel FC
FT - 23/12
Nam Dinh FC
3 - 0
Hoang Anh Gia Lai
FT - 23/12
Quang Nam
2 - 0
Hai Phong

Ngày 22-12-2023

FT - 22/12
Hanoi FC
1 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 22/12
Ho Chi Minh
1 - 0
Song Lam Nghe An
FT - 22/12
Becamex Binh Duong
1 - 0
Thanh Hoa
FT - 22/12
Khatoco Khanh Hoa
2 - 1
Cong An Ha Noi

Ngày 18-12-2023

FT - 18/12
Hai Phong
3 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 17-12-2023

FT - 17/12
Viettel FC
0 - 2
Hanoi FC
FT - 17/12
Song Lam Nghe An
1 - 0
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 16-12-2023

FT - 16/12
Becamex Binh Duong
3 - 2
Nam Dinh FC
FT - 16/12
Thanh Hoa
1 - 1
Ho Chi Minh
FT - 16/12
Hong Linh Ha Tinh
0 - 4
Binh Dinh

Ngày 15-12-2023

FT - 15/12
Cong An Ha Noi
0 - 0
Quang Nam

Ngày 10-12-2023

FT - 10/12
Hanoi FC
2 - 0
Song Lam Nghe An
FT - 10/12
Khatoco Khanh Hoa
0 - 2
Becamex Binh Duong
FT - 10/12
Quang Nam
1 - 0
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 09-12-2023

FT - 09/12
Ho Chi Minh
1 - 1
Hai Phong
FT - 09/12
Binh Dinh
2 - 3
Thanh Hoa
FT - 09/12
Nam Dinh FC
2 - 2
Cong An Ha Noi

Ngày 08-12-2023

FT - 08/12
Hoang Anh Gia Lai
1 - 2
Viettel FC

Ngày 04-12-2023

FT - 04/12
Hai Phong
3 - 1
Cong An Ha Noi

Ngày 03-12-2023

FT - 03/12
Hanoi FC
0 - 1
Binh Dinh
FT - 03/12
Ho Chi Minh
2 - 0
Viettel FC
FT - 03/12
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 03/12
Hong Linh Ha Tinh
2 - 4
Nam Dinh FC

Ngày 02-12-2023

FT - 02/12
Khatoco Khanh Hoa
0 - 2
Thanh Hoa
FT - 02/12
Song Lam Nghe An
4 - 4
Quang Nam

Ngày 24-11-2023

FT - 24/11
Becamex Binh Duong
0 - 1
Hanoi FC

Ngày 04-11-2023

FT - 04/11
Viettel FC
1 - 0
Hong Linh Ha Tinh
FT - 04/11
Becamex Binh Duong
1 - 0
Hai Phong
FT - 04/11
Thanh Hoa
3 - 1
Song Lam Nghe An
FT - 04/11
Quang Nam
0 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 03-11-2023

FT - 03/11
Cong An Ha Noi
2 - 0
Hanoi FC
FT - 03/11
Binh Dinh
3 - 1
Hoang Anh Gia Lai
FT - 03/11
Nam Dinh FC
2 - 1
Ho Chi Minh

Ngày 29-10-2023

FT - 29/10
Hanoi FC
3 - 5
Hai Phong
FT - 29/10
Binh Dinh
0 - 2
Becamex Binh Duong
FT - 29/10
Quang Nam
1 - 1
Ho Chi Minh

Ngày 28-10-2023

FT - 28/10
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
Song Lam Nghe An
FT - 28/10
Khatoco Khanh Hoa
2 - 3
Nam Dinh FC
FT - 28/10
Hoang Anh Gia Lai
0 - 3
Cong An Ha Noi

Ngày 27-10-2023

FT - 27/10
Viettel FC
1 - 1
Thanh Hoa

Ngày 22-10-2023

FT - 22/10
Cong An Ha Noi
1 - 1
Binh Dinh
FT - 22/10
Ho Chi Minh
2 - 0
Khatoco Khanh Hoa
FT - 22/10
Nam Dinh FC
2 - 1
Quang Nam
FT - 22/10
Song Lam Nghe An
1 - 1
Viettel FC

Ngày 21-10-2023

FT - 21/10
Thanh Hoa
2 - 2
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 20-10-2023

FT - 20/10
Hai Phong
1 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Nền bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt khi có vị huấn luyện viên tài ba Park Hang Seo là người dẫn đầu đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Từ đó, bóng đá trong nước đã có bước chuyển mình và ghi được nhiều dấu ấn trong nước và quốc tế.

Các trận thi đấu trong nước được người hâm mộ theo dõi sát sao, nhằm mong muốn xem được kết quả của đội bóng mà mình yêu thích.

Vậy xem kết quả bóng đá V.League ở đâu chính xác nhất? Bạn hãy tìm hiểu qua về V.League và những thông tin thú vị khác trong bài viết này nhé.

V.League là giải gì?

Có thể thấy rằng, bất kỳ người Việt Nam đam mê bóng đá đều biết đến V.League. Kể từ khi có một giải đấu chuyên nghiệp cấp quốc gia, các cầu thủ của chúng ta đã có đất dụng võ.

Đây là giải đấu cao nhất được điều hành bởi Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Hiện nay, giải bóng đá V.League có 14 đội tham dự và tranh tài cao thấp. Bên cạnh đó, đội vô địch ở mỗi mùa giải đều nhận được vé tham gia AFC Champions League.

kết quả bóng đá V.League

Kết quả bóng đá giải V.League luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Thể thức thi đấu V-league

Kể từ khi ra mắt V.League đã có 3 lần thay đổi tên gọi. Vào các năm từ 1980-1995, thì các giải đấu được tổ chức theo khu vực.

Các đội được chia ở mỗi bảng sẽ đấu 2 lượt để tìm ra 2 đội đứng đầu đi tiếp vào vòng chung kết. Những đội xếp cuối bảng sẽ được đá vòng play-off.

Vào năm 1996, V.League đã có đến 12 đội bóng tham gia. Thể thức thi vẫn được thi đấu vòng loại để tìm ra nhà vô địch.

Từ năm 2014, sau khi thay đổi liên tục các đội bóng thì đến nay đã ổn định với 14 đội. Có đến 23 trận đấu tranh tài, đội nào có nhiều điểm nhất trong cả giải đấu sẽ nhận được huy chương vô địch.

Tại sao người hâm mộ cần biết kết quả của trận đấu?

Bóng đá là môn thể thao vua và hấp dẫn người hâm mộ một cách kỳ lạ. Chỉ cần là đam mê thì bạn sẽ không thể bỏ lỡ bất kỳ một trận đấu nào.

Bởi những trận thi đấu trên sân cỏ chuyên nghiệp diễn ra đều kịch tích. Không những thế, những pha bóng được kiến tạo đã mang lại cho người xem sự mãn nhãn tuyệt đối.

Trước đây, để có thể xem một kết quả của trận đấu, chúng ta thường ra quán cà phê hoặc xem báo giấy. Ngày nay, việc đón đọc kết quả thắng hay thua của hai đội đã trở nên dễ dàng hơn.

Bạn chỉ cần xem trên điện thoại hoặc máy vi tính có kết nối mạng internet.

Không những thế, khi xem bạn còn được đọc các bài viết phân tích về trận bóng với nhận định của các chuyên gia.

Do đó, người hâm mộ cần biết kết quả trận đấu để không bỏ lỡ những pha ghi bàn đỉnh cao của các cầu thủ.

kết quả bóng đá V.League

Xem nhanh kết quả thi đấu giải V.League nhanh nhất tại Bongso88.

Xem kết quả bóng đá V.League tại Bongso88

Tại Bongso88 luôn cập nhật chính xác nhất kết quả bóng đá V.League của các giải đấu quốc nội. Bạn sẽ được theo dõi cả từ lịch thi đấu đến tỷ số cuối trận.

Các cầu thủ bạn yêu thích sẽ có những pha ghi bóng như thế nào? Liệu CLB bạn đang quan tâm có giành được chiến thắng hay không?

Tất cả đều có tại Bongso88, bạn sẽ được thỏa mãn những gì liên quan đến giải đấu V.League. 

Chúng tôi tự tin rằng những cập nhật tại trang web đều chính xác và nhanh chóng nhất.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các giải bóng đá khác tại châu Âu thì hãy đến với Bongso88 nhé.

Phạm Thanh Hưng

Phạm Thanh Hưng là một trong những cây viết thể thao, đặc biệt là bóng đá hàng đầu Việt Nam, những bài viết, bài phân tích của anh luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng.